گراند فوس

  • بازرگانی بالکانی فروش محصولات گراند فوس

    پمپ گراندفوس در سال 1945 در دانمارک بنیانگذاری شد. این شرکت با بیش از 50 موسسه زیر مجموعه و تولید بیش از هشت میلیون دستگاه پمپ در سال یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پمپ در دنیا می باشد. دامنه فعالیت این مجموعه بسیار وسیع بوده و به سیستم الکترونیک فوق العاده مدرن مجهز هستند تا بر اساس نیاز در خروجی پمپ میزان جریان مورد نیاز تنظیم گردد تا علاوه بر سهولت کار مصرف کننده درمصرف انرژی نیز صرفه جویی گردد.

    بوسترپمپهای آبرسانی دقیقا مشابه  پمپهای خانگی (جهت ایجاد فشار ) عمل می کنند، با این تفاوت که بوسترپمپهای آبرسانی از ۲ یا چندین پمپ ( نسبت به نیاز )  بر روی شاسی مادر قرار گرفته و با کلکتورها و اتصالات استاندارد بهم متصل می گردد.